CZ EN

Smluvní garance – sanace ekologických škod ke dni 30.6.2018

Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod I. pololetí 2018 Celkem od roku 1991
Tabulka 1: Stav schválených smluvních garancí a čerpání finančních prostředků na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací způsobených dosavadní činností podniků
Celkový počet smluvních stran MF z ekologických smluv (ES) původní – schválené vládou 284
po majetkoprávních změnách* 326
Celkové garance výše garancí (v mil. Kč)** 175 721
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES počet 1 180
výše garancí (v mil. Kč) 35 34 411
Aktuální stav k 30. 6. 2018 počet smluvních stran 146
výše garancí (v mil. Kč) 141 309
z toho v realizačních smlouvách vázáno 43 627
   z nich vyčerpáno (bez zádržného)** 40 490
Provedená úhrada (v mil. Kč)*** celkem 545 62 172

*) vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků došlo k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekolog. škod, je současný počet subjektů vyšší
**) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené od března 2004 mohou být souladu s konkrétními UV ČR překročeny o částku ve výši DPH
***) nezahrnuje úhradu provedenou na program revitalizace a DIAMO s. p. dle UV ČR č.483/2010 a UV ČR č.756/2014

Oblast Položka I. pololetí 2018 Celkem
Tabulka 2: Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území
UV č. 50/2002
kraj Ústecký a Karlovarský
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 18 000
Zadané VZ počet 13 550
výše zakázek (v mil. Kč)* 65 11 549
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 160 12 708
UV č. 592/2002
kraj Moravskoslezský a Jihomoravský
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč)*** 0 20 750
Zadané VZ počet 21 366
výše zakázek (v mil. Kč)* 178 11 558
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 363 12 193
UV č. 552/2003
kladenský region
Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 1 977
Zadané VZ počet 0 17
výše zakázek (v mil. Kč)* 0 1 511
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 0 1 726
Celkem Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč) 0 40 727
Zadané VZ počet 34 933
výše zakázek (v mil. Kč)* 243 24 618
Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)** 524 26 627

*) výše zakázek uváděna v souladu s platným zněním zákona o veřejných zakázkách v Kč bez DPH
**) výše úhrady v Kč včetně DPH
***) Součástí garance je i převod schválený usnesením vlády č. 1584/2009 v hodnotě 1 mld. Kč. Tato částka byla převedena v roce 2010 státnímu podniku Diamo. Jelikož se ale jednalo o specifický převod, který nesouvisí přímo programem revitalizací, není převod veden ani v úhradách. Pro zjištění reálné výše nevyčerpaných prostředků vyčleněných UV č. 592/2002 je tedy nutné od částky garance schválené vládou ve výši 20 750 mil. Kč odečíst hodnotu převodu dle UV č. 1584/2010 ve výši 1 mld. Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.