CZ EN

Smluvní garance - Sanace ekologických škod ke dni 31.12.2013

Tabulka č. 1 - Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací
Stav smluvních garancí k odstranění starých ekologických škod I. pololetí 2013 II. pololetí 2013  celkem rok 2013  celkem od roku 1991
Ekologické smlouvy uzavřené z G schválených vládou a další ekologické závazky vyplývající z podmínek kupních smluv (dále ES) počet 0 285
výše garancí (v mil.Kč) 0 181  181  207 740 *)
Smluvní strany MF z ES původní počet 285
počet po majetkoprávních změnách ***) 325
Smluvní strany, s nimiž byla ukončena ES počet 1 148
výše garancí (v mil. Kč) 48 50  98  17 070
Aktuální stav smluvních garancí k 31.12.2013 počet smluvních stran 177
výše garancí (v mil. Kč) 190 670
Provedená úhrada (v mil. Kč) **) celkem 1 152 1 143  2 295  58 322

*) v průběhu realizace upřesňováno, některé G schválené od března 2004 mohou být souladu s konkrétními UV překročeny o částku ve výši DPH
**) nezahrnuje úhradu provedenou na základě samostatných UV (revitalizace krajiny narušené těžbou nerostů - tabulka č.2)
*** ) v průběhu realizace došlo vlivem prodejů nebo vkladů částí podniků k rozdělení některých ES, tzn. ačkoliv se stále jedná o stejný objem ekologických škod, je současný počet subjektů vyšší

 

Tabulka č. 2 - Náprava ekologických škod způsobených těžbou nerostů a revitalizace dotčených území
oblast     I. pololetí 2013 II. pololetí 2013 celkem rok 2013  Celkem
kraj Ústecký a Karlovarský Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 0 15 000
Zadané VZ počet 2 7 487
výše zakázek (v mil.Kč) 0 42 42 10 689
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč) 125 291 416 11 418
kraj Moravskoslezský a Jihomoravský Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0 0 0 21 000
Zadané VZ počet 3  6  9 267
výše zakázek (v mil.Kč) 2  71 73 10 664
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč) 942  1 111 2 053 7 331
kladenský region Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0  0 0 1 727
Zadané VZ počet 0  2 2 17
výše zakázek (v mil.Kč) 0  31 31 1 511
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč) 12  2 14 1 703
Celkem Garance schválené vládou výše garancí (v mil.Kč) 0  0 0 37 727
Zadané VZ počet 5  13 18 771
výše zakázek (v mil.Kč) 2  144 146 22 864
Provedená úhrada výše úhrady (v mil.Kč) 1 079  1 404 2 483 20 452

Poznámka:
- výše zakázek v Kč bez DPH
- výše úhrady v Kč včetně DPH a včetně částečného zádržného

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář