Novinky

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2022

odbor 48 - Kancelář státního tajemníka
odbor 48 - Kancelář státního tajemníka

Vydáno

  • Boj proti korupci
  • Protikorupční opatření
  • Hospodaření resortu
  • Přehled
  • Veřejný sektor

Celkové náklady na poradenství od 1. července 2022 do 31. prosince 2022.

Na základě úkolu vyplývajícího z Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva financí má ministerstvo povinnost pololetně zveřejňovat informace o poradních orgánech poskytujících právní a ostatní služby, a to dvakrát ročně vždy v termínu do 15. února za II. pololetí předchozího roku a do 15. srpna za I. pololetí roku běžného. Cílem je poskytnout informaci o hospodaření s veřejnými prostředky.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější