Novinky

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - I.pololetí 2020

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

  • Boj proti korupci
  • Protikorupční opatření
  • Přehled
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření resortu

Celkové náklady na poradenství od 1. ledna 2020 do 30. června 2020.

Na základě úkolu vyplývajícího z Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva financí má ministerstvo povinnost pololetně zveřejňovat informace o poradních orgánech poskytujících právní a ostatní služby, a to dvakrát ročně vždy v termínu do 15. února za II. pololetí předchozího roku a do 15. srpna za I. pololetí roku běžného. Cílem je poskytnout informaci o hospodaření s veřejnými prostředky.

S ohledem na upřesnění vypovídací schopnosti údajů o poradních orgánech poskytujících Ministerstvu financí právní a ostatní služby došlo k úpravě metodického postupu. Podle něho byla již zpracována souhrnná informace za I. pololetí 2020. Úpravou došlo k oddělení výdajů za služby poskytované Ministerstvu financí od výdajů za služby spojené s mezinárodními arbitrážními spory, kdy Ministerstvo financí působí jako ústřední orgán státní správy a zastřešuje právní zastupování ve všech arbitrážních sporech, které jsou vedeny proti České republice na základě mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic, tedy v případech, kdy žalobci namítaná pochybení mezinárodněprávních závazků v těchto arbitrážních sporech nebyla způsobena jednáním Ministerstva financí, ale všemi orgány státní správy či samosprávy České republiky.

Z uvedeného důvodu jsou od srpna 2020 zveřejňovány dva seznamy:

Doporučované

Nejčtenější