Novinky

sekce 10 - Hospodářské strategie a politiky

Vykonává působnost ministerstva v oblastech hospodářských strategií a politik zaměřených zejména na oblasti politiky fiskální, daňové a cenové.

ilustrace

Vykonává působnost ministerstva v oblastech hospodářských strategií a politik zaměřených zejména na oblasti politiky fiskální, daňové a cenové. Zpracovává strategie a koordinuje problematiku v oblastech společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti (ESG), Zelené dohody pro Evropu a Taxonomie. V rámci své působnosti se podílí z pozice nadřízeného útvaru na všech činnostech sekci podřízených útvarů.