Novinky

JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D.
vrchní ředitel sekce 07

Vydáno

 • Náměstek ministra financí

Životopis

Narozen:

     2. 6. 1976

Vzdělání:
 • 1995-2000 - Právnická fakulta UK, obor právo a právní věda
 • 2001-2009 - Filosofická fakulta UK, obor historie (doktorské studium)
Praxe:
 • 4/2022 – dosud – náměstek pro řízení sekce Mezinárodní vztahy a finanční trhy, Ministerstvo financí ČR
 • 2011 – dosud – externí spolupracovník Katedry ústavního práva, Právnická fakulta UK
 • 2020-2022 – právník, Nejvyšší kontrolní úřad
 • 2014-2020 – vrchní ředitel Sekce správní, následně ředitel odboru právního, Ministerstvo zemědělství ČR
 • 2011-2014 – zástupce vrchního ředitele Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR
 • 2002-2011 – odborný poradce Výboru pro záležitosti EU, Kancelář Senátu
 • 2001-2002 – referent Odboru mezinárodní spolupráce a evropské integrace, Ministerstvo vnitra ČR
Jazykové znalosti:
 • Anglický jazyk – C1
 • Německý jazyk – C1
 • Francouzský jazyk – B1