Novinky

oddělení 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol

Zajišťuje přímé vyřizování obecné korespondence adresované ministrovi nebo ministerstvu, zajišťuje poskytování informací veřejnosti telefonicky nebo osobně v budově ministerstva (Letenská 15), tvoří a koordinuje vytváření komunikační strategie pro komplexní mediální projekty v oblasti externí a interní komunikace...

ilustrace
 • zajišťuje přímé vyřizování obecné korespondence adresované ministrovi nebo ministerstvu, případně zabezpečuje její postoupení k vyřízení ústředním orgánům státní správy, orgánům samosprávy a ostatním institucím,
 • zajišťuje poskytování informací veřejnosti telefonicky nebo osobně v budově ministerstva (Letenská 15),
 • tvoří a koordinuje vytváření komunikační strategie pro komplexní mediální projekty v oblasti externí a interní komunikace v prostředí internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva,
 • zveřejňuje stanoviska ministra a ministerstva k aktuálním problémům v prostředí internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva,
 • tvoří, spravuje a koordinuje procesy tvorby celkového obsahu a struktury internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva; řídí zveřejňování informací na těchto stránkách,
 • vykonává řídící a administrativní práce v redakčním systému internetových stránek,
 • koordinuje práci redaktorů útvarů a podle zásad pro zveřejňování informací zajišťuje jednotnou formu prezentace pro internetové, intranetové a resortní stránky ministerstva,
 • zajišťuje organizačně a administrativně činnost Redakční rady,
 • spolupracuje s redakcemi GFŘ, GŘC a projektu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura, projektu Státní pokladny, projektu Spořicí státní dluhopisy, projektu EHP a Norské fondy, projektu Proč se finančně vzdělávat a projektu Program švýcarsko-české spolupráce při společném zveřejňování informací na internetových, intranetových a resortních stránkách ministerstva,
 • vytváří a spravuje elektronický informační zpravodaj ministerstva v prostředí internetových stránek ministerstva,
 • koordinuje spolupráci v rámci meziresortní mediální politiky, prezentuje mediální strategii ministerstva a zabezpečuje její začleňování do jednotného multiresortního informačního portálu Portál veřejné správy,
 • koordinuje spolupráci v rámci meziresortní mediální politiky, prezentuje mediální strategii ministerstva a zabezpečuje její začleňování do jednotného evropského multiresortního informačního portálu Vaše Evropa v rámci společného projektu při MV,
 • vytváří a spravuje katalog Multimédií ministerstva v prostředí internetových stránek,
 • spolupracuje s ICT útvary ministerstva při řešení projektů určených pro komunikaci ministerstva v prostředí internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva,
 • zpracovává ve spolupráci se samostatným oddělením Kabinet a sekretariát ministra koncepci zahraničních aktivit ministra s půlroční periodicitou,
 • připravuje a zajišťuje protokolárně zahraniční pracovní cesty ministra a náměstků ministra a služební cesty náměstků pro řízení sekce; organizačně zajišťuje ve spolupráci se samostatným oddělením Kabinet a sekretariát ministra zahraniční pracovní cesty ministra,
 • připravuje a zajišťuje protokolárně přijetí návštěv vrcholných představitelů ČR a zahraničních návštěv u ministra, náměstků ministra pro řízení sekce a náměstků ministra; poskytuje ostatním útvarům ministerstva subdodávku protokolární agendy do podkladů pro jednání ministra,
 • připravuje a zajišťuje protokolárně podpisový ceremoniál mezivládních a meziresortních smluv v ČR,
 • zajišťuje pro potřeby ministerstva tlumočnické služby,
 • vyřizuje žádosti o poskytnutí finančních prostředků na pohoštění a žádosti na nákup dárkových předmětů pro zahraniční návštěvy, zajišťuje financování těchto žádostí a vede jejich evidenci,
 • spolupracuje se samostatným oddělením Kabinet a sekretariát ministra na evidenci a vyřizování odpovědí ministra na osobní pozvánky a dopisy podle pokynů ministra.