Novinky

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Tvoří komplexní mediální projekty v oblasti působnosti ministerstva a komunikační strategie, podílí se na přípravě podkladů pro tisková vyjádření ministra a zveřejňuje stanoviska ministra a ministerstva k aktuálním problémům, ...

ilustrace
 • tvoří komplexní mediální projekty v oblasti působnosti ministerstva a komunikační strategie,
 • podílí se na přípravě podkladů pro tisková vyjádření ministra a zveřejňuje stanoviska ministra a ministerstva k aktuálním problémům,
 • zajišťuje aktuální informační servis pro rychlou souhrnnou informaci ministra,
 • sleduje denní tisk a elektronická média a v případě potřeby zpracovává okamžitou reakci,
 • připravuje a organizuje styk ministerstva a ministra se sdělovacími prostředky a poskytuje jim informace; zabezpečuje organizaci tiskových konferencí svolávaných ministerstvem,
 • zajišťuje informační a tiskové vztahy ministerstva v zásadních otázkách s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům a EU,
 • vytváří v případě vzniku krizové situace pracovní skupinu „tisková a informační“ v rámci operačního střediska Krizového štábu ministerstva,
 • spolupracuje na vytváření komunikační strategie pro komplexní mediální projekty v oblasti externí a interní komunikace v prostředí internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva; pořizuje záznamy s využitím moderních technologií pro následnou prezentaci činnosti ministerstva v prostředí těchto stránek,
 • pořizuje záznamy s využitím moderních technologií pro následnou prezentaci činnosti ministerstva v prostředí těchto stránek,
 • zpracovává ve spolupráci se samostatným oddělením Kabinet a sekretariát ministra koncepci zahraničních aktivit ministra s půlroční periodicitou,
 • připravuje a zajišťuje protokolárně zahraniční a domácí pracovní cesty ministra a náměstků ministra a služební cesty náměstků pro řízení sekce; organizačně zajišťuje ve spolupráci se samostatným oddělením Kabinet a sekretariát ministra zahraniční a domácí pracovní cesty ministra,
 • připravuje a zajišťuje protokolárně přijetí návštěv vrcholných představitelů ČR a zahraničních návštěv u ministra, náměstků ministra pro řízení sekce a náměstků ministra; poskytuje ostatním útvarům ministerstva subdodávku protokolární agendy do podkladů pro jednání ministra,
 • připravuje a zajišťuje protokolárně podpisový ceremoniál mezivládních a meziresortních smluv v ČR,
 • zajišťuje pro potřeby ministerstva tlumočnické služby,
 • vyřizuje žádosti o poskytnutí finančních prostředků na pohoštění a žádosti na nákup protokolárních dárkových předmětů pro zahraniční a domácí návštěvy, zajišťuje financování těchto žádostí a vede jejich evidenci,
 • spolupracuje se samostatným oddělením Kabinet a sekretariát ministra na evidenci a vyřizování odpovědí ministra na osobní pozvánky a dopisy podle pokynů ministra.