Novinky

oddělení 7401 - Komunikace s médii

Tvoří komplexní mediální projekty v oblasti působnosti ministerstva a komunikační strategie, podílí se na přípravě podkladů pro tisková vyjádření ministra a zveřejňuje stanoviska ministra a ministerstva k aktuálním problémům, ...

ilustrace
  • tvoří komplexní mediální projekty v oblasti působnosti ministerstva a komunikační strategie,
  • podílí se na přípravě podkladů pro tisková vyjádření ministra a zveřejňuje stanoviska ministra a ministerstva k aktuálním problémům,
  • zajišťuje aktuální informační servis pro rychlou souhrnnou informaci ministra,
  • sleduje denní tisk a elektronická média a v případě potřeby zpracovává okamžitou reakci,
  • připravuje a organizuje styk ministerstva a ministra se sdělovacími prostředky
  • poskytuje jim informace; zabezpečuje organizaci tiskových konferencí svolávaných ministerstvem,
  • zajišťuje informační a tiskové vztahy ministerstva v zásadních otázkách s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům a EU,
  • vytváří v případě vzniku krizové situace pracovní skupinu „tisková a informační“ v rámci operačního střediska Krizového štábu ministerstva,
  • spolupracuje na vytváření komunikační strategie pro komplexní mediální projekty v oblasti externí a interní komunikace v prostředí internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva; pořizuje záznamy s využitím moderních technologií pro následnou prezentaci činnosti ministerstva v prostředí těchto stránek,
  • pořizuje záznamy s využitím moderních technologií pro následnou prezentaci činnosti ministerstva v prostředí těchto stránek.