Novinky

Základní informace

Informace o struktuře, historii a fungování Ministerstva financí včetně přímo řízených organizací.

ilustrace

Ministr

Představení ministra financí a jeho činnosti. Historie ministrů financí ČR.

Hlavní činnosti

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy; zřízeno dle zákona ČNR č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných státních orgánů ČR v platném znění.  

Organizační struktura

Organizační struktura Ministerstva financí. Představení jednotlivých složek a jejich činností.

Historie ministerstva

Ministři v historii, publikace o historii Ministerstva financí a virtuální prohlídka MF.