Novinky

Konference a semináře

Chronologický přehled konaných konferencí a seminářů včetně všech relevantních dokumentů.

ilustrace
SEKTOR:
OBLAST:
SPECIFICKÉ TÉMA:
Instituce spolupráce
Období

Celkem 149 stránek pro témata

Vydáno

Rok 2009 - podzimní seminář

  • Podzimní makroekonomický seminář „Dopady ekonomické krize na makroekonomický vývoj a veřejné finance"
  • 30.11. – 2. 12. 2009

Vydáno

Odborný seminář pro SW společnosti - vyhláška č. 383/2009 Sb - technická vyhláška o účetních záznamech do centrálního systému účetních informací státu - rok 2009

Ministerstvo financí - pořádalo v Praze dne 24. 11. 2009 seminář pro zástupce společností zajišťujících účetní programy pro vybrané účetní jednotky v rámci účetní reformy v oblasti veřejných financí – na téma vyhlášky č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech do centrálního systému účetních informací státu).

Seminář byl zaměřen na problematiku předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) a problematiku účetních záznamů v technické a smíšené formě, včetně jejich „konverze“, podle citované vyhlášky.

Vydáno

Pozvánky na semináře MF pro pracovníky krajů, obcí a jejich organizací na téma: PPP projekty v praxi - říjen 2009

Ministerstvo financí se v závěrečné zprávě projektu CZ/2005/IB/FI/04 „Zavádění PPP v České republice“, financovaného v rámci programu Evropské unie Transition Facility 2005, zavázalo kpravidelnému proškolování pracovníků ústředních orgánů státní správy a územních samospráv s cílem zajistit udržitelnost výsledků tohoto projektu. Proto nyní Ministerstvo financí pořádá o problematice partnerství veřejného a soukromého sektoru sérii regionálních seminářů v různých částech České republiky. Podrobnější informace o jednotlivých seminářích jsou uvedeny v pozvánkách, které budou průběžně doplňovány.

Vydáno

Pozvánky na semináře MF pro pracovníky krajů, obcí a jejich organizací na téma: PPP projekty v praxi - listopad/prosinec 2009

Ministerstvo financí se v závěrečné zprávě projektu CZ/2005/IB/FI/04 „Zavádění PPP v České republice“, financovaného v rámci programu Evropské unie Transition Facility 2005, zavázalo kpravidelnému proškolování pracovníků ústředních orgánů státní správy a územních samospráv s cílem zajistit udržitelnost výsledků tohoto projektu. Proto nyní Ministerstvo financí pořádá o problematice partnerství veřejného a soukromého sektoru sérii regionálních seminářů v různých částech České republiky. Podrobnější informace o jednotlivých seminářích jsou uvedeny v pozvánkách, které budou průběžně doplňovány.

Vydáno

Rok 2009 - jarní seminář

  • Jarní seminář pořádaný na téma "Česká ekonomika v rozbouřeném světě"
  • 27.5. - 29.5.2009

Vydáno

Rok 2008 - podzimní seminář

  • Podzimní makroekonomický seminář „Vybrané aspekty ekonomické reality ČR a interakce s vnějším okolím"
  • 1. – 3. 12. 2008

Vydáno

Rok 2008 - jarní seminář

  • Jarní seminář pořádaný na téma "Makroekonomické výhledy České republiky"
  • 5.5. - 7.5.2008

Vydáno

Rok 2007 - podzimní seminář

  • Podzimní seminář na téma „Reformy veřejných financí a jejich důsledky pro zdravý makroekonomický vývoj
  • 3. – 5.12. 2007