Novinky

2020

Přehled konferencí, seminářů a odborných akcí realizovaných v roce 2020.

ilustrace
SEKTOR:
OBLAST:
SPECIFICKÉ TÉMA:
Instituce spolupráce
Období

Vydáno

Katalog vzdělávacích akcí v oblasti finančního řízení - jaro 2020

V rámci výkonu své metodické činnosti připravili pracovníci Centrální harmonizační jednotky a odboru Kontroly Ministerstva financí sérii školení s cílem přiblížit všem zájemcům své poznatky a zkušenosti v oblasti finančního řízení, zejména finanční kontroly, interního auditu, řízení rizik a aplikaci principů 3E.