Novinky

Workshopy k reportingové vyhlášce (vyhláška č. 10/2019 Sb.)

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

 • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
 • Hazardní hry
 • Soukromý sektor
 • Workshop k reportingové vyhlášce
 • Reportingová vyhláška

Ministerstvo financí, odbor 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, bude za účelem představení vyhlášky č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat, pořádat v níže uvedených termínech technicky zaměřené workshopy především pro provozovatele hazardních her.

1. Termíny a témata konání:

Workshop I - 25. 2. 2019 - pondělí – od 9:00 do 12:00

 • Registrace - představení procesu registrace komunikačních parametrů prostřednictvím formuláře umístěného na internetové stránce Celní správy ČR
 • Playground – představení funkcionality veřejného testovacího prostředí
 • Poskytování automatizovaného výstupu - představení cyklu stahování datových balíčků a oprav formálních chyb
 • Helpdesk – představení jednotného komunikačního kanálu pro řešení technických i metodických problémů a dotazů provozovatelů
 • Referenční klient - představení referenční klientské aplikace pro sestavování, šifrování a podepisování datových balíčků

Workshop II - 11. 3. 2019 - pondělí – od 9:00 do 16:00

 • Metodický pokyn k poskytování automatizovaného výstupu
  • a. datové modely pro jednotlivé druhy hazardních her
  • b. vysvětlení jednotlivých položek
  • c. vysvětlení vybraných případů užití - zahrnující např. datové vazby mezi datovými balíčky
 • Seznam kontrol formálních chyb v automatizovaném výstupu
 • Popis struktury a obsahu potvrzovacích balíčků

2. Místo:

Finanční úřad pro Hlavní město Praha, Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1, velká konferenční místnost „Farmacie“ v přízemí naproti hlavnímu vchodu.

3. Účast:

Vzhledem k omezené kapacitě konferenčních prostor prosíme o respektování limitů pro povolenou účast:

 • provozovatelé hazardních her – 2 osoby *
 • asociace provozovatelů – 1 osoba
 • výrobci technických zařízení, softwaru – 1 osoba/1 společnost

* advokáti a zástupci AK se mohou účastnit v rámci limitu za jednotlivého provozovatele

Ministerstvo financí si vyhrazuje právo omezit počet účastníků (workshopy jsou technicky zaměřené). Po vyčerpání kapacity sálu budou další přihlášky zařazeny do seznamu náhradníků.

4. Přihlášení a dotazy:

Pro přihlášení k účasti na workshopech žádáme zájemce o vyplnění formuláře v příloze níže ke každému workshopu zvlášť a jeho zaslání na email reportingovavyhlaska@mfcr.cz. Uzávěrka přihlášek je 7 kalendářních dní před datem konání daného workshopu. Přihlášení je platné až po obdržení potvrzovacího emailu od Ministerstva financí.

Na stejný e-mail můžete zasílat své dotazy. Uzávěrka dotazů pro každý termín je vždy 7 kalendářních dní před datem konání workshopu.

Na workshopech budou zodpovídány pouze dotazy došlé na výše uvedený email. Dotazy nad rámec budou zodpovídány pouze v případě časové kapacity.

Informace Ministerstva financí o zpracování osobních údajů je uvedena na webu Ministerstva financí.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější