Novinky

Setkání zástupců české sítě AFCOS se zástupci italské služby AFCOS a úřadu OLAF

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

  • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
  • Spolupráce s institucemi
  • Mezinárodní spolupráce
  • Zahraniční sektor
  • Boj proti podvodům
  • Úřad pro boj proti podvodům
  • Zahraničí EU
  • Itálie
  • Česká republika

Dne 7. prosince 2018 se na Ministerstvu financí konala akce s názvem Round Table – setkání českého a italského AFCOS.

Setkání bylo organizováno v rámci italského projektu „Co-operation project 2“ spolufinancovaného z programu Hercule III. Cílem tohoto projektu je zejména výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti boje proti podvodům mezi službami AFCOS jednotlivých členských států Evropské unie. Akce se kromě pěti členů italské delegace z IT AFCOS a Guardia di Finanza zúčastnila rovněž zástupkyně Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF); za českou stranu přizval Centrální kontaktní bod AFCOS také zástupce Národní centrály proti organizovanému zločinu, Generálního ředitelství cel, Nejvyššího státního zastupitelství a Auditního orgánu.

Jak zahraniční, tak domácí zástupci byli potěšeni kvalitní přípravou setkání a odborností jednotlivých příspěvků; všechny vznesené dotazy byly uspokojivě zodpovězeny. Akce byla pozitivně hodnocena všemi zúčastněnými a přispěla k posílení italsko-české spolupráce při ochraně finančních zájmů Evropské unie.

Po pracovní části setkání se všichni zúčastnění přesunuli na Velvyslanectví Italské republiky, kde je přijal velvyslanec F. S. Nisio.

Doporučované

Nejčtenější