Novinky

Seminář „Mezinárodní investiční banka – možnosti pro české podnikatele“

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
  • Mezinárodní investiční banka
  • Mezinárodní spolupráce
  • Spolupráce s institucemi
  • Seminář
  • Soukromý sektor
  • Zahraniční sektor
  • Ministerstvo financí

Ve středu 11. listopadu 2015 uspořádalo Ministerstvo financí seminář pro podnikatelskou veřejnost s názvem „Mezinárodní investiční banka – možnosti pro české podnikatele“, kterého se zúčastnili zástupci českých exportérů, konzultantských firem, komerčních bank, ale i představitelé státních správy.

Hlavním účelem semináře bylo seznámit účastníky se současnou činností MIB, představit podrobnosti týkající se nabízených produktů a služeb a zároveň vyvrátit předsudky pramenící z historie této instituce, které často brání širšímu využívání produktů MIB českými podniky.

Prezentace MIB a jejích služeb českým podnikatelům se ujali čeští a slovenští představitelé této instituce. Hlavními řečníky byli pan Igor Barát a Rastislav Podhorec, představitelé Evropské regionální kanceláře MIB v Bratislavě, jejímž hlavním úkolem je právě přiblížit portfolio služeb MIB novým klientům a posílit tak přítomnost MIB na trzích evropských akcionářů MIB včetně ČR. Centrálu MIB v Moskvě pak na semináři zastupovali pan Jiří Bobrek, člen Představenstva a pan Milan Valášek, ředitel Odboru řízení rizik.

Účastníci semináře byli dále seznámeni se současnými úspěšnými projekty MIB a s procesem žádosti o financování či jiné služby, které tato instituce poskytuje.

V rámci semináře byl vyhrazen i prostor pro bilaterální konzultace s představiteli MIB. Celý seminář tak postavil základ pro navázání dalších kontaktů a spolupráce.


Mezinárodní investiční banka byla založena v roce 1970 se sídlem v Moskvě. V posledních letech prošla dynamickým vývojem a nyní se etabluje jako moderní mezinárodní rozvojová banka, jejíž hlavní činností je podpora malých a středních podniků, a to pomocí úvěrových linek a syndikovaných úvěrů ve spolupráci s rozvojovými institucemi členských států a jiných podobných mezinárodních institucí. V současnosti MIB disponuje ratingem investiční úrovně od společností Fitch (BBB-) a Moody´s (Baa1). Česká republika, prostřednictvím Ministerstva financí, je třetím největším akcionářem se splaceným kapitálem 30 374 957 EUR (10,04%). 

Doporučované

Nejčtenější