Novinky

Masarykova univerzita přijímá přihlášky do programu MPA - školní rok 2013/2014

Právnická fakulta Masarykovy univerzity přijímá přihlášky do programu MPA - školní rok 2013/2014

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační leták
  • Spolupráce s institucemi
  • Masarykova univerzita
  • Veřejná ČR
  • Ekonomické
  • Veřejný sektor

Právnická fakulta Masarykovy univerzity přijímá přihlášky do studijního programu MPA (Master of Public Administration), který je poskytován ve spolupráci s Nottingham Trent University ve Velké Británii - školní rok 2013/2014

MPA  - Master of Public Administration - (mezinárodní studium pro veřejnou správu)

Právnická fakulta Masarykovy univerzity přijímá přihlášky do studijního programu MPA (Master of Public Administration), který je poskytován ve spolupráci s Nottingham Trent University ve Velké Británii.

Studium je navrženo přímo pro potřeby vedoucích pracovníků ve veřejné správě. Nabízí možnost  kvalifikačního růstu pro ty, kteří na vedoucí pozice aspirují, dále je určeno členům zastupitelstev obcí a územních samosprávných celků či vedoucím pracovníkům v dalších organizacích veřejného sektoru. Studijní program představuje ekvivalent standardu MBA pro oblast veřejné správy a Masarykova univerzita jej nabízí jako jediná univerzita v České republice.

Program je zaměřen na rozvoj řídících a právních kompetencí. Studium probíhá v distanční formě po dobu dvou let a je plně absolvováno v České republice a v českém jazyce. Obsahově je zaměřeno na tematiku veřejného práva a práva EU, správního práva a správního soudnictví, strategického řízení institucí, projektů a rizik v oblasti veřejné správy, ekonomie, hospodářské politiky a další.

Studium špičkové kvality staví na odborných znalostech a zkušenostech lektorského týmu,na osobním přístupu a individuální péči o každého jednotlivého účastníka. Úspěšný absolvent získá mezinárodně uznávaný titul MPA a diplom vystavený britskou univerzitou.

Otevření dalšího běhu studijního programu MPA s termínem pro přijímaní přihlášek nejpozději do 15. srpna 2013.

DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro program MPA, který se koná dne 7. června 2013 od 13:00 hod. v budově Právnické fakulty MU (místnost č. 038);

Dokumenty ke stažení

  • podrobnější informace o nově nabízeném studijním programu, který je určen zejména vedoucím pracovníkům ve veřejné správě: www.law.muni.cz/mpa 
  • nebo můžete využít kontakt: mpa@law.muni.cza tel. číslo: 549 496 728.

Nejčtenější