Novinky

Pozvánky na semináře MF pro pracovníky krajů, obcí a jejich organizací na téma: PPP projekty v praxi - říjen 2009

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

 • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
 • PPP
 • Spolupráce s institucemi
 • Veřejný sektor
 • Soukromý sektor
 • Soukromá instituce
 • Kraje a obce

Ministerstvo financí se v závěrečné zprávě projektu CZ/2005/IB/FI/04 „Zavádění PPP v České republice“, financovaného v rámci programu Evropské unie Transition Facility 2005, zavázalo kpravidelnému proškolování pracovníků ústředních orgánů státní správy a územních samospráv s cílem zajistit udržitelnost výsledků tohoto projektu. Proto nyní Ministerstvo financí pořádá o problematice partnerství veřejného a soukromého sektoru sérii regionálních seminářů v různých částech České republiky. Podrobnější informace o jednotlivých seminářích jsou uvedeny v pozvánkách, které budou průběžně doplňovány.

Doplňující informace - Pozvánky

 • Seminář na téma - parkovací domy, volnočasové aktivity a odpadní hospodářství
  Termín: 22. října 2009
  Místo: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc
 • Seminář na téma - projekty volnočasových aktivit
  Termín: 20. října 2009
  Místo: Obecní dům Nymburk, Smetanova 55, Nymburk

 • Seminář na téma - projekty parkovacích domu, aquaparku, wellness a volnočasových aktivit
  Termín: 9. října 2009
  Místo: Rytířský sál Nové radnice v Brně, Dominikánské náměstí 1, Brno

 • Seminář na téma - projekty volnočasových aktivit
  Termín: 8. října 2009
  Místo: Městský úřad Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

Doporučované

Nejčtenější