Novinky

2008

Přehled seminářů realizovaných v roce 2008.

ilustrace
SEKTOR:
OBLAST:
SPECIFICKÉ TÉMA:
Instituce spolupráce
Období

Vydáno

Rok 2008 - podzimní seminář

 • Podzimní makroekonomický seminář „Vybrané aspekty ekonomické reality ČR a interakce s vnějším okolím"
 • 1. – 3. 12. 2008

Vydáno

3. a 10. září 2008 - Školení: "Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP"

Ministerstvo financí je hlavním příjemcem technické pomoci v rámci projektu „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (PPP) v ČR“ č. CZ 05.02.04.02.0002. Projekt je financován ze zdrojů programu Evropské Unie Transition Facility (přechodový nástroj) pro Českou republiku. Technická asistence navazuje na aktivity projektu twinning light a twinningového projektu. V rámci ní jsou rozpracovány a aktualizovány metodické materiály, školeni zástupci státní správy, krajů a obcí a je poskytována asistence Ministerstvu financí a zadavatelům při přípravě a realizaci konkrétních PPP projektů. Na začátku září 2008 proběhla série seminářů ve dvou blocích, a to třídenní školení pro zástupce státní správy a na stejné téma třídenní školení pro zástupce krajů a obcí. Ve zveřejněné dokumentaci naleznete:

 • programy seminářů,
 • příslušné prezentace,
 • a případové studie.
 • Fotografie ze semináře

Vydáno

2. a 9. září 2008 - Školení: "Metodika investování pro projekty PPP"

Ministerstvo financí je hlavním příjemcem technické pomoci v rámci projektu „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (PPP) v ČR“ č. CZ 05.02.04.02.0002. Projekt je financován ze zdrojů programu Evropské Unie Transition Facility (přechodový nástroj) pro Českou republiku. Technická asistence navazuje na aktivity projektu twinning light a twinningového projektu. V rámci ní jsou rozpracovány a aktualizovány metodické materiály, školeni zástupci státní správy, krajů a obcí a je poskytována asistence Ministerstvu financí a zadavatelům při přípravě a realizaci konkrétních PPP projektů. Na začátku září 2008 proběhla série seminářů ve dvou blocích, a to třídenní školení pro zástupce státní správy a na stejné téma třídenní školení pro zástupce krajů a obcí. Ve zveřejněné dokumentaci naleznete:

 • programy seminářů,
 • příslušné prezentace,
 • a případové studie.
 • Fotografie ze semináře

Vydáno

1. a 8. září 2008 - Školení: "Metodika vypracování koncesního projektu"

Ministerstvo financí je hlavním příjemcem technické pomoci v rámci projektu „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (PPP) v ČR“ č. CZ 05.02.04.02.0002. Projekt je financován ze zdrojů programu Evropské Unie Transition Facility (přechodový nástroj) pro Českou republiku. Technická asistence navazuje na aktivity projektu twinning light a twinningového projektu. V rámci ní jsou rozpracovány a aktualizovány metodické materiály, školeni zástupci státní správy, krajů a obcí a je poskytována asistence Ministerstvu financí a zadavatelům při přípravě a realizaci konkrétních PPP projektů. Na začátku září 2008 proběhla série seminářů ve dvou blocích, a to třídenní školení pro zástupce státní správy a na stejné téma třídenní školení pro zástupce krajů a obcí. Ve zveřejněné dokumentaci naleznete:

 • programy seminářů,
 • příslušné prezentace,
 • a případové studie.
 • Fotografie ze semináře

Vydáno

12. června 2008 - Školení: „Hodnota za peníze v PPP projektech“

V rámci twinningového projektu „Implementace PPP v prostředí ČR“ č. CZ 05.02.04 se konalo dne 12. června 2008 v budově Ministerstva financí školení, v rámci kterého byly předány nejnovější zkušenosti s ověřováním a vyhodnocováním hodnoty za peníze u projektů PPP z Velké Británie a Nizozemí.

Hlavními tématy byla objektivita hodnocení hodnoty ze peníze, její ověřování, kvalitativní a kvantitativní kritéria hodnocení a vytvoření odpovídajícího institucionálního rámce pro dosažení hodnoty za peníze v PPP projektech. Ve zveřejněných přílohách naleznete

 • program školení
 • a využitelné prezentace,
 • stejně jako informace ke cvičením - k případové studii : A. - D.
 • Fotografie ze semináře

Vydáno

27. května 2008 - Školení: „Plánování a řízení procesu projektů PPP“

V rámci twinningového projektu „Implementace PPP v prostředí ČR“ č. CZ 05.02.04 se konalo dne 27. května 2008 v budově Ministerstva financí školení, v rámci kterého byly předány nejnovější zkušenosti s plánováním a řízením procesu projektů PPP z Nizozemí a Skotska.

Hlavními tématy bylo využití přístupu bran v projektovém řízení, optimální podmínky pro spolupráci mezi účastnícími se subjekty, řízení komunikace, práce s poradci a mezinárodními zájemci a případová studie Kromhoutská kasárna v Nizozemí.

Ve zveřejněných přílohách naleznete

 • program školení a
 • využitelné prezentace,
 • stejně jako dokumentaci k případové studii.
 • Fotografie ze semináře

Vydáno

26. května 2008 - Školení: „Řízení rizik v projektech PPP"

V rámci twinningového projektu „Implementace PPP v prostředí ČR“ č. CZ 05.02.04 se konalo dne 26. května 2008 v budově Ministerstva financí školení, v rámci kterého byly předány nejnovější zkušenosti s řízením rizik v projektech PPP z Portugalska a Skotska.

Hlavními tématy byl význam řízení rizik, tvorba institucionálního rámce pro jejich řízení, politický kontext a případová studie mostu Vasco da Gama v Lisabonu. Ve zveřejněných přílohách naleznete program školení a využitelné prezentace, stejně jako dokumentaci k případové studii. Ministerstvo financí bude k uvedenému tématu publikovat na svých webových stránkách metodiku „Řízení rizik v projektech PPP“ (publikována 09/2008) vhodnou jak pro zástupce veřejného, tak soukromého sektoru.

 • program školení
 • využitelné prezentace
 • případová studie mostu Vasco da Gama.
 • Fotografie ze semináře

Vydáno

Rok 2008 - jarní seminář

 • Jarní seminář pořádaný na téma "Makroekonomické výhledy České republiky"
 • 5.5. - 7.5.2008

Vydáno

25. dubna 2008 - Školení: "Využití soutěžního dialogu v projektech PPP"

V rámci twinningového projektu "Implementace PPP v prostředí ČR" č. CZ 05.02.04 se konalo dne 25. dubna 2008 v budově Ministerstva financí školení, v rámci kterého byly předány nejnovější zkušenosti se soutěžním dialogem v projektech PPP z Velké Británie a Nizozemí.

Hlavními tématy byly národní regulační rámce pro tuto proceduru, typy projektů, u kterých je vhodné aplikovat soutěžní dialog a získané zkušenosti z jeho využití. Školení se zúčastnilo 35 představitelů institucí státní správy, územních samosprávných celků, státních fondů a poradenských společností. Ve zveřejněných přílohách naleznete

 • program školení
 • a využitelné prezentace.
 • Fotografie ze semináře