Novinky

Finanční vzdělávání

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

 • Finanční gramotnost
 • Finanční vzdělávání
 • Národní strategie finančního vzdělávání
 • Projekty
 • Vzdělávání
 • Pracovní skupina pro finanční vzdělávání
 • Školství
Aktualizováno 24. 1. 2020
 • Aktualizace obsahu

Průvodní informace vydávané Ministerstvem financí k tématu finančního vzdělávání.

Finanční gramotnost obyvatel je jedním ze základních předpokladů správného rozhodování spotřebitele v otázkách osobních financí a sjednávání finančních služeb. Je klíčovým nástrojem pro boj se zadlužením spotřebitelů a domácností, eliminaci jejich předlužení, snížení počtu exekucí a insolvenčních řízení a jiných negativních jevů. S cílem vytvořit podmínky pro dlouhodobý růst finanční gramotnosti v České republice Ministerstvo financí vydává strategické dokumenty, řídí Pracovní skupinu pro finanční vzdělávání, případně udílí záštity nad projekty finančního vzdělávání.

V rámci organizační struktury Ministerstva financí je za oblast finančního vzdělávání věcně příslušné oddělení 3603 (Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu), které průběžně zveřejňuje aktuální informace a dokumenty týkající se finančního vzdělávání a finanční gramotnosti na internetových stránkách „Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?“ https://financnigramotnost.mfcr.cz/.

Tyto stránky mají za úkol zejména:

 • poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí,
 • dávat tipy a návody v různých oblastech financí,
 • pomáhat při řešení problémů se subjekty finančního trhu, v případě předlužení apod.,
 • upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními projekty, hrami, kalkulačkami, a
 • sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Budete-li mít k těmto stránkám či finančnímu vzdělávání jakékoliv komentáře, nápady, dotazy nebo jiné podněty, zašlete nám je na e-mailovou adresu fv(zavináč)mfcr.cz.

Veškeré odkazy vedou na externí web.

Portál Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?

Doporučované

Nejčtenější