Novinky

Veřejná konzultace č. II/2010 - návrh zákona týkající se nové právní úpravy vydávání elektronických peněz a nové právní úpravy platebních systémů s neodvolatelností zúčtování a vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání

oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura
oddělení 3502 - Platební služby a tržní infrastruktura

Vydáno

  • Diskuze
  • Finanční trh
  • Kapitálový trh
  • Peněžnictví a platební služby

4. června 2010 - 21. června 2010

Ministerstvo financí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona týkající se nové právní úpravy vydávání elektronických peněz a nové právní úpravy platebních systémů s neodvolatelností zúčtování a vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání (návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, a některé další zákony). Návrh zákona se předkládá v souvislosti s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o pohledávky z úvěru.

Při přípravě návrhu zákona byly zohledněny názory expertů z České národní banky jako orgánu dohledu nad finančním trhem.

Odborné veřejnosti se předkládá uvedený návrh zákona a důvodová zpráva ve verzi předložené do meziresortního připomínkového řízení.

Případná vyjádření k návrhu zasílejte do 21. června 2010 na adresu jiri.beran(zavináč)mfcr.cz.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější