Novinky

Veřejná diskuse č. I/2007 - Retailové finanční služby

odbor 35 - Finanční trhy II
odbor 35 - Finanční trhy II

Vydáno

 • Diskuze
 • Finanční trh
 • Ochrana spotřebitele
 • Soukromý sektor

13. června 2007 - 16. července 2007

Evropská komise zahajuje veřejnou diskusi o budoucí politice Evropské unie v oblasti retailových finančních služeb

V květnu 2007 vydala Evropská komise Zelenou knihu o retailových finančních službách na jednotném trhu a současně zahájila veřejnou konzultaci k tomuto dokumentu s cílem zvýšit přeshraniční aktivitu retailových finančních služeb a vytvořit skutečnou integritu evropského trhu.

Zelená kniha se zaměřuje na tyto cíle:

 • snížení cen prostřednictvím zvýšení hospodářské soutěže,
 • zlepšení výběru, kvality a inovace,
 • ochrana zájmů spotřebitele,
 • zajištění právní jistoty spotřebitele,
 • podpora dobře fungujících finančních institucí,
 • zlepšení finanční gramotnosti spotřebitelů,
 • poskytování správných informací ve správný čas,
 • poradenství pro spotřebitele.

Zpětnou reakci veřejnosti na tento dokument očekává Evropská komise v termínu do 16.7.2007 v elektronické podobě na adrese markt-retail-consultation@ec.europa.eu. Na základě odpovědí uskuteční Evropská komise dne 19.9.2007 veřejné slyšení a na podzim roku 2007 vydá zprávu o přezkumu jednotného trhu, jejíž bude oblast finančních služeb důležitou součástí.

 • Evropská komise zároveň založila vládní expertní skupinu Government Expert Group on Retail Financial Services, jež se bude zabývat retailovými finančními službami a jejíž členem je Ministerstvo financí České republiky. Pro účely jednání a formování stanoviska na zasedání této expertní skupiny uvítáme zaslání vašich připomínek k materiálu v elektronické podobě.
  • Připomínky je možné zasílat elektronicky na adresu: spotrebitele@mfcr.cz.
  • Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 16. července 2007.

 


 

Podrobné informace o Zelené knize najdete na stránkách Evropské komise:

 

Doporučované

Nejčtenější