Novinky

Veřejná konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy

oddělení 2801 - Účetnictví
oddělení 2801 - Účetnictví

Vydáno

 • Legislativa
 • Legislativní činnost MF
 • Regulace
 • Soukromý sektor
 • Účetnictví
 • Veřejný sektor
 • Zákon o účetnictví
 • Konzultace
 • Veřejné diskuse

Ministerstvo financí předkládá k veřejné konzultaci materiál, „Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030“, který vznikl v rámci odborné pracovní skupiny Ministerstva financí.

Mimo zástupců Ministerstva financí jsou v pracovní skupině zastoupeny také profesní organizace a komory.

Cílem dokumentu je především shrnutí stávajícího stavu právní úpravy v dílčích oblastech účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací. Materiál představuje teze k diskuzi za účelem dosažení maximální možné míry konsenzu odborné veřejnosti a Ministerstva financí.

Na veřejnou konzultaci budou navazovat workshopy pro odbornou veřejnost. Výsledný materiál bude podkladem pro návrh právních předpisů v oblasti účetnictví. Tato konzultace nenahrazuje standardní připomínkové řízení.

Odpovědi na otázky k jednotlivým kapitolám a další případné podněty prosím zasílejte na elektronickou adresu ucetnictvi@mfcr.cz nejpozději do 15. ledna 2019 formou přiložené tabulky.

Dokumenty ke stažení

Organizace a profesní komory v rámci pracovní skupiny

 • Accounting Europe
 • Akademie věd ČR
 • Česká národní banka
 • Generální finanční ředitelství
 • Komora auditorů ČR
 • Komora certifikovaných účetních
 • Komora daňových poradců
 • Svaz účetních
 • Vysoká škola ekonomická v Praze

Doporučované

Nejčtenější