Novinky

Dotazník k využívání FKSP

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Konzultace
  • Ministerstvo financí
  • Legislativní návrhy
  • Veřejný sektor
  • Veřejné diskuse
  • Fond kulturních a sociálních potřeb

Ministerstvo financí ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů, Asociací samostatných odborů a Unií zaměstnavatelských svazů připravilo dotazníkové šetření k problematice využívání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP).

Zájemci o tuto problematiku a dotčené organizace mohou do 15. září 2018 vyplnit dotazník na následující adrese: https://verejna-konzultace-k-nastave.vyplnto.cz/. Zde také mohou uplatnit případné náměty k současné úpravě vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, resp. k budoucímu směřování FKSP. Výsledky tohoto šetření budou použity při přípravě koncepce směřování FKSP.

Doporučované

Nejčtenější