Novinky

Konzultace k revizi Národní strategie finančního vzdělávání

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Finanční vzdělávání
  • Finanční gramotnost
  • Proč se finančně vzdělávat?
  • Vzdělávání
  • Konzultace

Ministerstvo financí se obrací na veřejnost s žádostí o podněty a připomínky k revizi Národní strategie finančního vzdělávání. Strategie byla schválena vládou v roce 2010 s cílem vytvořit ucelený systém finančního vzdělávání pro zvyšování úrovně finanční gramotnosti občanů České republiky.

Cílem revize strategie je vyhodnotit její aktuálnost a do budoucna posílit její efektivnost. Aktualizace by měla odpovídat současným podmínkám a potřebám, včetně stanovení prioritních cílových skupin obyvatel, na které bychom se měli do budoucna zaměřit. Dalším úkolem je přezkum nastavení rolí a odpovědnosti.

Vaše odpovědi a jakékoli další podněty a připomínky, které jsou pro MF důležitým podkladem pro zpracování návrhů dalšího směřování finančního vzdělávání v České republice v příštích letech, zasílejte prosím prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu financni-vzdelavani(at)mfcr.cz nejpozději v pátek 15. září 2017.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější