Novinky

Veřejné diskuze

Konzultace a diskuze Ministerstva financí s odbornou veřejností.

ilustrace

Vydáno

Vnější připomínkové řízení a konzultace k návrhům zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a změnového zákona

Ministerstvo financí zahájilo 3. února 2023 vnější připomínkové řízení k návrhům zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Připomínky může uplatnit i odborná veřejnost do 3. března 2023.

Vydáno

Vnější připomínkové řízení a veřejné konzultace k novele ZPKT

Ministerstvo financí zahájilo vnější připomínkové řízení a veřejné konzultace k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Připomínky může uplatnit i odborná veřejnost, a to nejpozději do 12. prosince 2022.