Novinky

Veřejné diskuze

Konzultace a diskuze Ministerstva financí s odbornou veřejností.

ilustrace

Aktualizováno

Konzultace - vyhodnocení zákona o platebním styku a směrnice PSD2

Ministerstvo financí jako gestor zákona o platebním styku vyzývá spotřebitele i odbornou veřejnost, aby ze svého pohledu zhodnotili úspěšnost a aktuálnost evropské směrnice PSD2 a českého zákona o platebním styku. Vaše odpovědi prosím odešlete do 31. března 2022.

Vydáno

Akt o datech – evropská úprava neosobních dat

Evropská komise představila Akt o datech, legislativní návrh, který má za cíl přispět k budování evropské datové ekonomiky a definovat právní rámec pro přístup k neosobním datům a jejich využívání. Vaše podněty do připravované rámcové pozice k tomuto legislativnímu návrhu zasílejte z do 11. března 2022.

Vydáno

Veřejná konzultace Evropské komise ke směrnici o hypotékách

Evropská komise na konci roku 2021 vyhlásila v rámci přípravy revize směrnice o hypotékách (MCD) veřejnou konzultaci, jejímž cílem je shromáždit od odborné veřejnosti další podněty k hodnocení fungování současné směrnice a možných budoucích legislativních či nelegislativních změn.