Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-31774/2022/48

Dotaz:

„kompletní zadávací dokumentace (včetně všech příloh a vysvětlení) a úplné znění smluv (včetně příloh) s vybranými dodavateli, a to pro všechny veřejné zakázky vypsané a vysoutěžené Ministerstvem financí České republiky v oblasti sanací ekologických zátěží či svozu, ukládání a likvidace odpadu (komunálního, nebezpečného i ostatního) v období let 2014 až 2020. Poptávané informace bohužel nejsou v plném rozsahu dostupné z veřejně přístupných datových zdrojů“.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější