Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-17591/2022/48

Dotaz:

„Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění aktuálního počtu zapsaných osob do rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách dle § 16 a násl. ZHH s uvedením, kolik osob bylo zapsáno na vlastní žádost dle § 16b ZHH a kolik osob bylo zapsáno z úřední povinnosti dle § 16a ZHH.

U osob zapsaných z úřední povinnosti žádáme dále o uvedení počtů osob zapsaných z jednotlivých důvodů uvedených v § 16a odst. 1 písm. a) až e) ZHH, tedy kolik osob bylo zapsáno na základě pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi, kolik pro zjištění úpadku atd.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější