Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-16067/2022/48

Dotaz:

Tímto se obracím na Ministerstvo financí České republiky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o poskytnutí informací. 

Konkrétně vás žádám o poskytnutí všech pravomocných správních rozhodnutí, které vydalo Ministerstvo financí České republiky od 1. ledna 2017, a na základě kterých došlo k zápisu údajů na seznam nepovolených internetových her ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď:

Žadateli bylo v elektronické podobě poskytnuto 81 správních rozhodnutí, které odpovídají specifikaci uvedené v žádosti. Vzhledem k mimořádnému rozsahu poskytnutých informací Ministerstvo financí v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňuje pouze tuto doprovodnou informaci.

Doporučované

Nejčtenější