Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-15206/2022/48

Dotaz:

„Obracím se na Vás se žádostí o sdělění nákladů, které budou spojeny s níže uvedeným Vaším nařízením. Podle toho, co jste uvedl, nepřinese tento přezkum žádné úspory, pouze náklady na práci úředníků vašeho ministerstva. Jedná se tedy podle mne o nezodpovědné plýtvání veřejnými prostředky, které vaše ministerstvo získalo z daní občanů. Je tedy ve veřejném zájmu náklady, které na základě vašeho nařízení nastanou, řádně, úplně a veřejně uvést a následně zdůvodnit.

Domnívám se, že při platech nejen úředníků vašeho ministerstva, ale zejména odborných pracovníků a právníků náklady přesáhnou několik stovek tisíce korun, které by bylo jinak možno použít třeba na pomoc běžencům, které nechává další ministr vlády raději odvážet neziskovou organizací do Německa. Navíc zatěžuje ministra Ukrajiny žádostí o prověřování běženců v zemi, kde probíhá válka.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější