Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-15758/2022/48

Dotaz:

 1. „Kolik žádostí o odškodnění podle § 9 zák. 94/2021 Ministerstvo financí (případně jiný příslušný orgán) obdrželo v souvislosti s opatřeními vydanými podle pandemického zákona v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 (od prvního vydaného opatření do dne vyřízení této žádosti),
 2. kolika žádostem Ministerstvo financí vyhovělo a jakou částku na odškodnění vyplatilo,
 3. poskytnutí seznamu č.j. a sp. zn., pod kterými bylo o výše uvedených žádostech rozhodováno,
 4. poskytnutí anonymizovaných kopií výše uvedených rozhodnutí, a dále
 5. kolik žádostí o odškodnění podle § 7 zák. 82/1998 Ministerstvo financí (případně jiný příslušný orgán) obdrželo v souvislosti se zrušenými opatřeními Min. zdravotnictví v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 (od prvního vydaného opatření do dne vyřízení této žádosti),
 6. kolika žádostem Ministerstvo financí vyhovělo a jakou částku na odškodnění vyplatilo,
 7. poskytnutí seznamu č.j. a sp. zn., pod kterými bylo o výše uvedených žádostech rozhodováno,
 8. poskytnutí anonymizovaných kopií výše uvedených rozhodnutí.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější