Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-14713/2022/48

Dotaz:

 • kolik působí na ministerstvu pracovníků, jejichž působení zprostředkovala pracovní agentura,
 • kolik takových pracovníků na ministerstvu působilo v letech 2018, 2019, 2020 a 2021,
 • prosím o uvedení pracovních pozic, kteří tito zaměstnanci zastávají či zastávali,
 • prosím o uvedení pracovních náplní těchto zaměstnanců,
 • kolik peněz zatím zaplatilo ministerstvo pracovním agenturám za jejich služby v tomto, roce a v letech 2021, 2020, 2019 a 2018,
 • jakou odměnu tito pracovníci za svou práci pobírají a pobírali,
 • s kolika pracovními agenturami ministerstvo spolupracuje a spolupracovalo v posledních pěti letech,
 • jaké agentury to jsou.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější