Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-10368/2022/48

Dotaz:

Na základě výše uvedeného tedy dle § 106/1999 o přístupu k informacím žádám Ministerstvo financí a Vás odbor 71 o sdělení, jakým způsobem bylo s našimi důkazy a informacemi o vyvlastněně investici ve Vietnamské socialistické republice nakládáno. Zajímá nás také, jakým způsobem byly předávány dotčeným úřadům naše důkazy o porušování Dohody (pozn. jedná se o Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 25. listopadu 1997), porušování základních lidských práv a Ústavy VSR v našem případu a jak probíhala spolupráce a koordinace s dotčenými správnímu úřady České republiky. Dále jakým způsobem a zdali vůbec byly naše informace použity směrem k Dohodě o ochraně investic v rámci připravované smlouvy o zóně volného obchodu mezi Evropskou unií a vládou Vietnamské socialistické republiky. Otázkou také je, jestli byla (bude) vláda České republiky informována o takovýchto případech před ratifikací této dohody.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější