Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-9681/2022/48

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:

  1. Žádám o jmenovitý seznam obcí, měst a krajů, které měly své finanční prostředky u Sberbank a to včetně finančních částek.
  2. Jak velkou finanční ztrátu odhaduje MF ve věci odchodu z Mezinárodní investiční banky a Mezinárodní banky hospodářské spolupráce?
  3. V roce 2001 bylo vymáhání ruského dluhu vůči ČR přiděleno soukromé firmě Falcon Capital. Jak velký dluh zůstal nevymožen a hodlá MF v této věci nějak postupovat, protože část dluhu vznikla až po roce 1990?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější