Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-9577/2022/48

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů žádáme o poskytnutí plánu veřejného zadávání (nebo obdobného dokumentu zachycujícího seznam, předpokládaný rozsah a předmět nebo název plánovaných veřejných zakázek povinného subjektu, případně i jeho příspěvkových organizací – dále jen jako „plán veřejného zadávání“) zpracovaného povinným subjektem pro období roku 2022.

V případě, že plán veřejného zadávání je veřejně přístupný v elektronické podobě, bude dostatečnou odpovědí zaslání odkazu na zveřejněný dokument.

V případě, že plán veřejného zadávání není zveřejněn (ale je zpracován), žádáme o zaslání v elektronické podobě.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější