Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-8683/2022/48

Dotaz:

„tímto za obec Semechnice žádám o poskytnutí informace z veřejné soutěže PP č. 86643/2001, pozemek parc. č. st. 65/1, jehož součástí je zem. stavba bez čp/če, k. ú. o obec Semechnice, okr. Rychnov nad Kněžnou. Žádám o sdělení nabídkových cen všech účastníků soutěže dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější