Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-5806/2022/48

Dotaz:

„1. zda bylo pozastaveno také vydávání dalších tranší předchozích (již vydaných) emisí Dluhopisů republiky tj. zda již nadále nebude možné reinvestovat výnosy Dluhopisů republiky vydaných v předchozích tranších emise Dluhopisů republiky do nákupu dluhopisů z nových tranší, jako tomu bylo v minulých letech?
2. zda má Ministerstvo financí stanoven termín, dokdy vyhodnotí, zda bude pokračovat ve vydávání nových emisí (protiinflačních) Dluhopisů republiky, nebo zda bude potřebu vyhodnocovat průběžně ad hoc podle potřeby financování státního dluhu?“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější