Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-4499/2022/48

Dotaz:

„na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o informaci ohledně výsledku cenové kontroly dle přílohy. Nepožaduji znát detaily, ale pouze zda bylo shledáno porušení zákona či nikoli.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější