Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-3148/2022/48

Dotaz:

„podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádá Ministerstvo financí ČR o poskytnutí všech interních metodik či jiných metodických pokynů, stanovisek a odpovědí na metodické dotazy a dalších souvisejících materiálů ohledně problematiky daňových dopadů úroků z akvizičního financování (tj. především režim daňové uznatelnosti úrokových nákladů z pohledu ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Zároveň žádáme o zaslání odpovědí na metodicky dotaz č.j. 15/94 308/2007-151 ze dne 18.12.2007 a č.j. 15/10 368/2008-151 ze dne 21.1.2008 včetně příslušných položených otázek v anonymizované verzi.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější