Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-2277/2022/48

Dotaz:

Žadatel tímto žádá o poskytnutí a zaslání těchto informací:

 1. informaci o tom, jakým způsobem a dle jakých parametrů byla určena odměna auditorských týmů za činnost v rámci auditů projektů podpořených z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost;
 2. informaci o tom, zda se při určení výše odměny auditorských týmů či jejich jednotlivých členů za činnosti v rámci auditů projektů podpořených z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost jakkoli zohledňoval počet, rozsah a/nebo povaha zjištění, jež auditní tým učinil či zda tato zjištění mohla výši této odměny jakkoli ovlivnit;
 3. informaci o tom, jakým způsobem a dle jakých parametrů byla určena odměna auditorského týmu za činnost v rámci Auditu či s Auditem související;
 4. informaci o tom, jakým způsobem a dle jakých parametrů byla určena odměna jednotlivých členů auditorského týmu, tj. odměna Ing. Petry Petrusové, Ing. Miroslava Jedličky, Ing. Evžena Duška, za činnost v rámci Auditu či za činnost s Auditem související;
 5. informaci o tom, zda se při určení výše odměny auditorského týmu či jeho jednotlivých členů za činnost v rámci Auditu či za činnost s Auditem související jakkoli zohledňoval počet, rozsah a/nebo povaha zjištění, jež auditní tým učinil či zda tato zjištění mohla výši této odměny jakkoli ovlivnit;
 6. informaci o tom, jak byl případně zohledněn počet, rozsah a/nebo povaha učiněných zjištění, zejména pak informaci o tom, zda v souvislosti s konkrétním zjištěním s vysokou mírou významnosti, jež bylo učiněno v rámci Auditu, obdržel auditorský tým či jakýkoli jeho člen vyšší odměnu než v případě, kdyby takové zjištění v rámci Auditu učiněno nebylo, a případně podle jakých kritérií byla tato vyšší odměna stanovena, a to jak ve vztahu k auditorskému týmu jako celku, tak k jeho jednotlivým členům;
 7. informaci o tom, jaká byla výše odměny, již obdržel auditorský tým za činnost v rámci Auditu či s Auditem související, a informaci o tom, jaká by byla výše této odměny v případě, že by v rámci Auditu nebylo učiněno žádné zjištění;
 8. informaci o tom, jaká byla výše odměny, již obdržel každý jednotlivý člen auditorského týmu za činnost v rámci Auditu či s Auditem související, a informaci o tom, jaká by byla výše odměny v případě, že by v rámci Auditu nebylo učiněno žádné zjištění.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější