Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-844/2022/48

Dotaz:

  1. Informaci, zda jsou u Ministerstva financí vedena, či byla již skončena, jakákoliv řízení v souvislosti s uplatněním nároku na náhradu škody podle § 9 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.
    Pokud je odpověď na výše uvedenou otázku kladná, dovoluji si Vás požádat o sdělení spisové značky předmětných řízení, současného stavu či výsledku řízení, data právní moci rozhodnutí, popřípadě jakýchkoliv dalších informací, které jste k této žádosti povinni anebo oprávnění sdělit ohledně předmětných řízení.
  2. Dále si Ministerstvo financí dovoluji požádat o poskytnutí anonymizovaných verzí meritorních rozhodnutí, v předmětných řízeních podle bodu 1.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější