Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-280/2022/48

Dotaz:

„Ve smyslu Zákona č. 106/1999, O svobodném přístupu k informacím žádám schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jmen a příjmení vedoucích zaměstnanců.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější