Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-35077/2021/48

Dotaz:

„obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí dokumentů týkající se stravenek a právních předpisů o platebním styku.

V zápise z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20. 6. 2018 na straně 36 odkazuje Generální finanční ředitelství na stanovisko Ministerstva financí pod č.j. MF-11250/2018/35-2 dne 26. 4. 2018.

Ve smyslu z. o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí výše zmíněného stanoviska Ministerstva financí č.j. MF-11250/2018/35-2 dne 26. 4. 2018.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější