Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-26172/2021/48

Dotaz:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

  1. Počet vyhlášených výběrových řízení na služební místo vrchní ministerský rada - kontrolor/kontrolorka VSK, FM 3311, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1704 - Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště vypsaných v letech 2019, 2020, 2021, v členění po jednotlivých letech.
  2. Počet výběrových řízení na služební místo vrchní ministerský rada - kontrolor/kontrolorka VSK, FM 3311, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1704 - Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště, která byla podle ust. § 28 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, zrušena, neboť služební orgán postupem podle ust. § 28 odst. 2, 3 citovaného zákona žádného žadatele z těch, kteří uspěli, nevybral a neuzavřel s bezprostředně nadřízeným představeným dohodu o obsazení služebního místa, v letech 2019, 2020, 2021, v členění po jednotlivých letech.
  3. Počet vyhlášených výběrových řízení na služební místo vrchní ministerský rada - kontrolor/kontrolorka VSK, FM 3314, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1704 - Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště vypsaných v letech 2019, 2020, 2021, v členění po jednotlivých letech.
  4. Počet výběrových řízení na služební místo vrchní ministerský rada - kontrolor/kontrolorka VSK, FM 3314, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1704 - Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště, která byla podle ust. § 28 odst. 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, zrušena, neboť služební orgán postupem podle ust. § 28 odst. 2, 3 citovaného zákona žádného žadatele z těch, kteří uspěli, nevybral a neuzavřel s bezprostředně nadřízeným představeným dohodu o obsazení služebního místa, v letech 2019, 2020, 2021, v členění po jednotlivých letech.

Žádost se vztahuje na výběrové řízení vypsaná samostatně na dané služební místo i na výběrová řízení vypsaná na daná služební místa jako sdružená.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Nejčtenější