Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-25215/2021/48

Dotaz:

  1. Žádám poskytnutí informací, jakým způsobem se obsazuje představenstvo akciové společnosti THERMAL-F, IČ: 254 01 726 se sídlem I. P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary. Vedle toho žádám o poskytnutí informace; jaké jsou odměny členů představenstva za výkon funkce, zda a popřípadě v jaké výši jim byly vyplaceny tantiémy. Tantiémy včetně odměn za řádný výkon funkce žádám uvést přehledně v tabulce za uvedený rok, od r. 2014 do současnosti včetně uvedení jména a příjmení dané osoby.
  2. Dále požaduji uvést, jakým způsobem jsou obsazovány členové dozorčí rady uvedené akciové společnosti THERMAL-F, a jaké jsou jejich odměny za výkon funkce, včetně uvedení tantiém. Tantiémy včetně odměn za výkon funkce žádám uvést přehledně v tabulce za uvedený rok, a to od r. 2014 do současnosti včetně uvedení jména a příjmení dané osoby.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější