Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-17681/2021/48

Dotaz:

„tímto Vás žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím v platném znění o zpřístupnění následující informace:

  • Rozdílové tabulky k návrhům právních předpisů s předpisy EU v souvislosti s implementací Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější