Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. MF-12464/2021/48

Dotaz:

V rámci tématu své bakalářské práce (Předběžné projednání nároku na náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb.) bych Vás chtěla, s ohledem na zákon č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poprosit o následující informace za období 2018, 2019 a 2020:

  • Kolik bylo v měsících let 2019, 2020 a 2021 podáno žádostí v rámci předběžného projednání na Vašem ministerstvu?
  • Jaká byla průměrná doba vyřízení žádosti o náhradu škody/újmy v rámci předběžného projednání v měsících let 2018, 2019 a 2020?
  • Kolik procent žadatelů bylo v daných letech (2018, 2019 a 2020) ze strany Vašeho ministerstva (tj. státu) odškodněno?
  • Kolik bylo vedeno v letech 2019, 2020 a 2021 soudních sporů co do náhrady škody/újmy dle zákona č. 82/1991 Sb.? A kolik procent žalobců bylo v soudním sporu úspěšných?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější