Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-11623/2021/48

Dotaz:

Ve výroční zprávě Ministerstva vnitra pro 2019 jsem našla souhrnná data o platech zaměstnanců městské samosprávy (obcí a měst) na zaklade Informačního systému o platech Ministerstva financí.

Ráda bych se Vás tímto požádala s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací na úrovní obcí a měst v CR (pro všechna města jednotlivě) pro roky 2010-2019:

 1. Celkový počet zaměstnanců /úvazků v jednotlivých obcích a městech (obecni úřady a magistráty) - pro roky 2010-2019
 2. Počet úředníků z celkového počtu zaměstnanců /úvazků – pro roky 2010-2019
 3. Celkový náklad na platy za zaměstnance v jednotlivých obcích a městech (obecní úřady a magistráty) - pro roky 2010-2019
  Případně také data o průměrném platu úředníka za obec. Tento údaj si můžu také spočítat sama.
 4. Počet mužů a žen z celkového počtu zaměstnanců /úvazků – pro roky 2010-2019
 5. Celkový náklad na příplatky a bonusy v jednotlivých obcích a městech (obecní úřady a magistráty) - pro roky 2010-2019
 6. Kolik zaměstnanců z celkového počtu má příplatek za vedení (počet vedoucích zaměstnanců) v jednotlivých obcích a městech (pro roky 2010-2019)
 7. Kolik vedoucích zaměstnanců jsou ženy (zaměstnanců s příplatkem za vedení) v jednotlivých obcích a městech (pro roky 2010-2019)
 8. Počet zaměstnanců (z celkového počtu) s ukončeným vysokoškolským vzdělaním v jednotlivých městech (pro roky 2010-2019)

Jestli výše uvedené položky nejsou k dispozici v celých časových řadách (2010-2019), ráda bych Vás požádala hlavně pro roky 2010, 2014, 2018.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější