Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. MF-34001/2020/48

Dotaz:

„Ministerstvo financí, jako správce seznamu nepovolených internetových her ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, má právo domáhat se u poskytovatele připojení k internetu na území České republiky zamezení přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu nepovolených internetových her v souladu s ust. § 82 odst. 1 téhož zákona. Pokud poskytovatel internetu nepostupuje podle nařízení Ministerstva, dopouští se přestupku dle § 123 odst. 5 téhož zákona, za nějž je možné dle § 123 odst. 11 uložit poskytovateli internetu pokutu ve výši až do 1 000 000 Kč.

V souvislosti s výše uvedenou kompetencí Ministerstva financí si tímto žadatel dovoluje předložit žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k následujícím otázkám:

 1. Domáhalo se Ministerstvo financí v období od 1.1.2017 doposud uložení povinnosti zamezit přístup k internetovým stránkám uvedeným na seznamu nepovolených her vůči poskytovateli připojení v soudním řízení správním?
 2. V případě kladné odpovědi na otázku č. 1: Bylo v období od 1.1.2017 doposud rozhodnuto pravomocným rozsudkem o žalobě na uložení povinnosti zamezit přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu nepovolených her?
 3. V případě kladné odpovědi na otázku č. 2 si žadatel dovoluje požádat o anonymizované kopie všech rozsudků týkajících se uložení povinnosti zamezit přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu nepovolených internetových her.
 4. Byla v období od 1.1.2017 doposud poskytovateli internetu uložena pokuta dle § 123 odst. 5, odst. 11 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách?
 5. V případě kladné odpovědi na otázku č. 4: Domáhal se v období od 1.1.2017 doposud poskytovatel internetu správní žalobou, aby rozhodnutí Ministerstva financí o uložení pokuty bylo zrušeno a bylo o takové žalobě pravomocně rozhodnuto?
 6. V případě kladné odpovědi na otázku č. 5 si žadatel dovoluje požádat o anonymizované kopie takových rozhodnutí týkajících se správních žalob směřujících proti uložení pokuty dle § 123 odst. 5, odst. 11 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější