Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. MF-32306/2020/48

Dotaz:

„žádám Vás v souladu se zák. č. 106/1999 Sb. o sdělení následujících informací:

  • Bylo Vaším úřadem v minulosti vedeno řízení ohledně zaplacení spotřební daně, případně vyměřena daňová povinnost ze spotřební daně z tabákových výrobků, a to konkrétně k tabákovým výrobkům – řezanému tabáku balenému v igelitových sáčcích o hmotnosti cca 150g a označených žlutou (hnědou) etiketou s názvem GOLDSTAR, který nebyl označen v souladu s ust. § 114 odst. 2 zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních?
  • V případě, že ano, v jakém roce takové řízení a pod jakou spisovou značkou bylo vedeno?
  • V případě, že ano, kde byl tento tabák skladován?“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější