Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. MF-29664/2020/48

Dotaz:

  1. "Kolik soudně znaleckých posudků a odborných posouzení poskytla obchodní korporace EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257"61, 421, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1708/3, PSČ 11000, Ministerstvu financí ČR a jeho organizačním složkám v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020?
  2. Kolik soudně znaleckých posudků a odborných posouzení poskytla obchodní korporace EQJJITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 427, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 7708/3, PSČ 11000, orgánům veřejné moci a organizačnírn složkám státu, které zastupovalo Ministerstvo financí ČR a jeho organizační složky v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020?
  3. Kolik smluv o zpracování soudně znaleckých posudků a odborných posouzení a konzultací uzavřelo Ministerstvo financí ČR a jeho organizační složky s obchodní korporací EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 421, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000, v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020?
  4. Jaký objem finančních prostředků byl Ministerstvem financí a jeho organizačními složkami proplacen obchodní korporaci EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61, 427, se sídlem Praha 1, - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000, v období od 1. 1. 2015 do 30.10.2020?“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější