Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. MF-29065/2020/48

Dotaz:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění Vás žádám o zpřístupnění následujících informací.

  1. Seznam firem, (s.r.o. a akciové společnosti), kterým byly od roku 2019 až do současnosti z rozhodnutí Ministra financí, ministerstva financí, případně jemu podřízených orgánů, úplně nebo částečně prominuty/odpuštěny jakékoliv závazky vůči státu, zejména daně, daňové nedoplatky, penále apod.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější